Naša ponuka je výhodná

pre malé aj veľké spoločnosti

Naše služby

Zriadenie digitálneho profilu na portáli KULTUREA obsahuje tieto služby:

01

1. Definovanie firemnej kultúry

V rámci firemnej kultúry sa uskutoční workshop, kde zákazník od nás obdrží dotazníky a podporné materiály pre základnú špecifikáciu firemnej kultúry.

V rámci tejto fázy spoločne definujeme tagline, misiu, víziu a hodnoty firmy.

Taktiež sa pozrieme na stratégiu a v prípade potreby ju pomôžeme upraviť, resp. vyladiť.

V prípade, ak firma už má základnú špecifikáciu firemnej kultúry hotovú (korporácie), spoločne zhodnotíme jej uplatnenie v praxi a v prípade nejasností, pomôžeme kultúru upraviť na lokálne podmienky, resp. navrhneme spôsoby, ako kultúrne hodnoty vo firme upevniť.

02

2. Dotazníky pre zamestnancov

Zákazník od nás obdrží on-line dotazníky pre vybraných, alebo všetkých zamestnancov.

Cieľom dotazníka bude anonymné vyhodnotenie nedefinovanej špecifikácie firemnej kultúry z pohľadu zamestnancov a následne aj možnosť podľa reálneho feedbacku špecifikáciu zmeniť, respektíve doplniť.

Taktiež náš zákazník získa reálny pohľad do firmy a zhodnotenie aktuálnej kultúry s našimi odporúčaniami na zlepšenie akceptácie, resp. procesu implementácie hodnôt do firmy.

03

3. Natočenie videoreportáží

So zákazníkom sa dohodneme na scenároch videoreportáži o firme, ktoré budú uverejnené v rámci jeho profilu na portáli KULTUREA.

V maximálne troch videách v trvaní 2 minúty (na každé video) predstavíme firemnú kultúru spoločnosti. Natáčanie a spracovanie videí zabezpečí KULTUREA.

04

4. Odovzdanie finálneho digitálneho profilu

Náš zákazník získa komplexný digitálny profil, ktorý uverejníme na portáli KULTUREA.

Všetky vyrobené materiály môže zároveň použiť pre vlastné PR a marketingové účely.

Obsah mesačného poplatku na portáli kulturea

 • zverejnenie firmy na portáli KULTUREA
 • všeobecné poradenstvo v oblasti firemnej kultúry
 • propagácia firmy v digitálnom prostredí (Facebook, Instagram, LinkedIn)
 • údržba a aktualizácia v digitálnom profile na základe požiadavky zákazníka 2 x mesačne
 • zverejnenie otvorených pracovných pozícií na portáli Kulturea a na sociálnych sieťach
 • 1 x ročne digitálny prieskum firemnej kultúry v rámci firmy aj s vyhodnotením

Obsah jednorazového poplatku na portáli KULTUREA

 • definovanie firemnej kultúry
 • dotazníky pre zamestnancov a ich vyhodnotenie
 • natočenie videoreportáží
 • finalizácia digitálneho profilu (fotky, text a videá)
 • uverejnenie profilu na portáli www.kulturea.sk

Cenník

Balíček A
Do 30 zamestnancov s jednorazovým poplatkom
Vytvorenie profilu do 30 zamestnancov
3 024 €
Balíček B
Do 200 zamestnancov s jednorazovým poplatkom
Vytvorenie profilu do 200 zamestnancov
3 931 €
Balíček C
Nad 200 zamestnancov s jednorazovým poplatkom
Vytvorenie profilu nad 200 zamestnancov
6 290 €
Balíček A
Do 30 zamestnancov s jednorazovým poplatkom
Vytvorenie profilu a definícia firemnej kultúry do 30 zamestnancov
4 816 €
Balíček B
Do 200 zamestnancov s jednorazovým poplatkom
Vytvorenie profilu a definícia firemnej kultúry do 200 zamestnancov
6 261 €
Balíček C
Nad 200 zamestnancov s jednorazovým poplatkom
Vytvorenie profilu a definícia firemnej kultúry nad 200 zamestnancov
8 139 €
Balíček A
Do 30 zamestnancov
Zverejnenie, údržba a aktualizácia do 30 zamestnancov
350 €
Balíček B
Do 200 zamestnancov
Zverejnenie, údržba a aktualizácia do 200 zamestnancov
455 €
Balíček C
Nad 200 zamestnancov
Zverejnenie, údržba a aktualizácia nad 200 zamestnancov
592 €