Najlepšie digitálne miesto

pre prepájanie firemnej kultúry a vášho úspechu

KTO SME

Kultureu sme založili za účelom prezentácie firiem smerom na verejnosť, či už ide o potencionálne nových zamestnancov alebo aj existujúcich klientov, ktorí chcú vedieť, ako firma funguje a na akých hodnotách stojí.

Zároveň chceme pomáhať firmám manažovať svoju firemnú kultúru tak, aby plne reflektovala ich poslanie a ciele. To je možné dosiahnuť hlavne tým, že pomôžeme vytvárať také prostredie, ktoré bude prirodzeným spôsobom motivovať zamestnancov k dobrému výkonu a osobnému napojeniu na kultúrne hodnoty firmy.

Myslíme si totiž, že tak ako si ľudia vyberajú svoj okruh priateľov, tak si vyberajú aj prácu a kultúru, ktorá je ich vlastným hodnotám najbližšie.

Jedine takto je možné dosiahnuť maximálne efektívny a zdravý vzťah medzi firmou a zamestnancom.

Taktiež je nemalá skupina existujúcich, prípadne potenciálnych zákazníkov, ktorí chcú poznať firmu, od ktorej si plánujú kupovať výrobky alebo služby.

Sme preto tým najlepším digitálnym miestom pre prepájanie firemnej kultúry a vášho úspechu.

HLAVNÉ ČINNOSTI

  • Vďaka inovatívnemu digitálnemu hubu rozvíjame kultúrne potreby firiem, individuálne kompetencie ľudí a talenty
  • Prostredníctvom kvalitných služieb si budujeme dlhodobé a dôverné vzťahy s jednotlivcami a firmami
  • Prekvapujeme jednoduchými a inovatívnymi riešeniami komplexných potrieb v oblasti digitálneho marketingu a ľudských zdrojov
  • Poskytujeme intuitívny zážitok v digitálnom prostredí, čím vytvárame pozitívnu zákaznícku skúsenosť

NAŠE CIELE

Pomáhať jednotlivcom v získavaní vyšších komepentencií na trhu práce a firmám v zvyšovaní kompetencií ich zamestnancov.
  • Byť primárnym digitálnym hubom na prezentáciu firemných kultúr a talentov na Slovensku a v okolitých krajinách
  • Pomáhať firmám lepšie uchopiť ich firemnú kultúru a starať sa o jej neustále vylepšovanie, ako aj správnu digitálnu komunikáciu
  • Pomáhať jednotlivcom v získavaní vyšších komepentencií na trhu práce a firmám v zvyšovaní kompetencií ich zamestnancov
  • Prinášať nové príležitosti pre firmy a ľudí na pracovnom trhu a v digitálnom prostredí

Naša firemná kultúra

Odbornosť

Pristupujeme k potrebám našich klientov s úctou, vzájomným rešpektom a potrebnou odbornosťou vo všetkých sférach nášho podnikania.

“Myslím, že je dôležité byť profesionálny.
Pretože profesionalita ťa zaplatí”

- Erica Jong

Technológie a inovácie

Využívame moderné technológie a nástroje, ktoré zefektívňuju poskytovanie služieb a prinášajú tak skvelý intiutívny digitálny zážitok pre našich zákazníkov.

“Niekedy v čase sa nová technológia, starý problém a veľká myšlienka zmenia na inováciu“

- Dean Kamen

Dôvera

Svojou prácou a otvoreným prístupom vytvárame silnú platformu, ktorá bude stavať na základných ľudských hodnotách v otvorenej a zároveň hodnovernej prezentácie firemných kultúr.

“Buď milou ľudskou bytosťou, s dobrým srdcom, milujúcou osobou. To je moje principiálne presvedčenie”

- Dalai Lama

Rešpekt

Budeme silne podporovať tie firemné prostredia, v ktorých funguje dodržiavanie základných ľudských práv, vzájomnej tolerencie, rešpektu a spravodlivého zaobchádzania. Sú to totiž hodnoty, ktoré uznávame aj my sami.

“Rozprávam sa s každým rovnakým spôsobom, či už ide o smetiara alebo prezidenta prestížnej univerzity“

- Albert Einstein

Náš tím

V Kulturea kladieme veľký dôraz na prirodzenú diverzitu nášho tímu. Tá má totiž veľký vplyv na osobný rast každého z nás a v konečnom dôsledku aj poskytovanie služieb našim zákazníkom. Iné pohľady na rôzne témy a svet okolo nás dokážu neskutočným spôsobom posúvať v celkovom chápaní a riešení problémov.

Tomáš Krebs, CEO

Tomáš počas svojej 17-ročnej kariéry nazbieral skúsenosti v rámci veľkých korporácií, kde zastával rôzne pozície v oblastiach sales, business development-u, business strategy a industry leadership-u.

Medzi svoje najväčšie úspechy považuje prácu pre americkú spoločnosť Microsoft, kde pracoval ako Health industry Lead pre ČR a SR.

Vyštudoval medzinárodné vzťahy a diplomaciu v Prahe a vo svojom voľnom čase sa rád venuje štúdiu psychológie a jazykom.

Tomáš Krebs

PhDr. Libor Lubelec, CSc., Social and Cultural Expert

Libor je sociológ a ekonóm. Má bohaté skúsenosti z analytickej, poradenskej a vzdelávacej činnosti vo firmách, ako aj v inštitúciách štátnej správy a verejnej služby.

Pôsobil vo vedúcich funkciách, ako napríklad generálny riaditeľ sekcie a riaditeľ vzdelávacej inštitúcie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Neustále sleduje dianie vo svojich profesných oblastiach, či už v zahraničných publikáciách, odborných článkoch a tématických časopisoch.

PhDr. Libor Lubelec

Peter Gál, Strategy, Products and Marketing Expert

Peter má viac ako 15 rokov skúseností z oblasti ICT, bankového a gaming sektora.

Zodpovedal najmä za riadenie stratégie, vývoj produktov, nový biznis a marketing.

Rozumie tak svetu korporácií, ako aj vlastnému biznisu. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave.

Peter Gál

Tina Nekudová, Coaching and Strategy Advisor

Tina je rodáčka z Brna a absolventka FSEVUK, v odbore Medzinárodne vzťahy. Má za sebou skúsenosti z veľkej štvorky, ale najme z IT, nakoľko pracuje už niekoľko rokov pre spoločnosť Microsoft.

Bola súčasťou rôznych projektov, v Česku a na Slovensku, podporujúcich mladé talenty, ako aj ženy v oblasti technologií. Zároveň pôsobí ako mentorka dievčat, ktoré majú záujem sa uplatniť v tvrdom biznisovom prostredí.

Ako mladá, ambiciózna žena verí, že iba firma, ktorá sa zaujíma o svojich ľudí, môže byť na trhu úspešnou.

Tina Nekudová

Václav Šlapák, Advisor, kulturea.cz

Václav riadi vzdelávanie zamestnancov firiem v ČR aj SR už viac ako 23 rokov.

Zameriava sa na obchod, manažment, osobnostný rozvoj a adaptabilitu, a podieľa sa na zmenách firemných kultúr.

V mnohých prípadoch sa stáva lídrom zmien a implementátorom nových trendov v oblasti HR a digitalizácie.

Rozumie svetu korporátov aj zamestnancov.

Václav Šlapák

Tomáš Petruš, Media & Visual production

Tomáš je ešte aktuálne študentom posledného ročníka Gymnázia.

Aj napriek svojmu veku preukázal nesmierny talent pre vizuálnu tvorbu a postprodukciu.

Venuje sa primárne fotografii a tvorbe videa. Má aj vlastnú značku: Tomas Petrus MEDIA.

Tomáš Petruš