Hľadáme odpovede

na najťažšie otázky

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

1. Čo je to firemná kultúra?

Firemná kultúra vyjadruje jednoducho to, ako sa k sebe v práci navzájom správame. Do toho zahŕňame procesy, etické kódexy, emočné naviazanie zamestnancov, ich spôsob interakcie a podávanie výkonu. To všetko vytvára celkový obraz o tom, ako sa vo firme pracuje a aký výkon sa podáva.

2. Zaujímajú sa firmy o firemnú kultúru?

Vo svete je bežné, že firmy, ktoré chcú napredovať sa veľmi vážne zaoberajú firemnou kultúrou. Uvedomujú si totiž, že to, ako sa ich zamestnanci cítia a ako sa k sebe navzájom, ale aj k firme správajú do podstatnej miery ovplyvňuje aj výsledky firmy na trhu. Všetky firmy v „TOP 20 najhodnotnejších firiem sveta“ považujú firemnú kultúru za prioritu svojho úspechu (Microsoft, Google, Amazon, Apple a pod.)

3. My sme malá firma a myslíme si, že firemnú kultúru nepotrebujeme nijako manažovať.

Takéto tvrdenie je podľa nášho vnímania omyl, ktorý si hlavne malé firmy neuvedomujú. V Kulturea sme toho názoru, že firmy s 10 a viac zamestnancami už potrebujú definovať kognitívnu stránku firemnej kultúry a zároveň pracovať s emočným prepojením ich zamestnancov na firemné hodnoty. Nechce byť aj malá firma úspešnejšia?

4. Ako manažovanie firemnej kultúry prebieha?

Sú firmy, ktoré už majú definované základné kognitívne hodnoty firemnej kultúry. Medzi tie sa radí tagline (motto), vízia, misia a stratégia. Následne sa môžu plne venovať jej presadzovaniu a naviazaniu na ciele a motiváciu zamestnancov. V Kulturea pomáhame firmám definovať základné hodnoty (ak ich ešte nemajú), ale aj ich následne presadzovať do praxe. Na to využívame zabehnuté postupy, naše know-how a silne individuálny prístup ku každému nášmu klientovi.

5. Sme globálna firma a všetko súvisiace s firemnou kultúrou máme dané. Ako môžeme na tomto pracovať lokálne?

Na jednej strane stoja globálne rozhodnutia, ktoré treba rešpektovať, na druhej strane je dôležité, ako sú tieto rozhodnutia vnímané lokálne. V prípade, že máte dané vízie a hodnoty globálne, vašou úlohou je, aby zamestnanci v lokálnych pobočkách pociťovali, že tieto hodnoty vo firme naozaj sú, že sa ich to týka, že to nie je iba „vymyslené hore“, ale že to má svoju podstatu a oni môžu mať svojim správaním vplyv na prípadnú zmenu a vytváranie vlastnej kultúry. Zároveň je potrebné globálne ciele prispôsobiť a priblížiť lokálnym potrebám a kultúrnym rozdielnostiam.

6. Čo môžem očakávať, keď začnem manažovať firemnú kultúru?

V Kulturea veríme, že iba spoločnosti, ktoré sa zaujímajú o firemnú kultúru môžu byť dlhodobo úspešné. Business stojí na ľuďoch, na ich výkonoch, na ich presvedčeniach. Vytvorte pre ľudí miesto, za ktoré budú ochotní bojovať. Lojálnosť voči firme je dar, ktorý prinesie zaručený úspech. Kým nemáme vo firme motivovaných zamestnancov, náš potenciál sa znižuje na minimum. Pokiaľ vyžadujeme od svojich ľudí tu najvyššiu výkonnosť, musia cítiť, že im to vieme vrátiť späť, že ich počúvame, a že vieme, čo im napomôže byť v ich role úspešnými a spokojnými. Zároveň chceme byť firmou, ktorá si svojich zamestnancov udrží, nemusí riešiť vysokú fluktuáciu, darí sa jej priťahovať najlepších profesionálov, vie sa vyrovnávať s trendmi na trhu.

7. Aké základne otázky si máme položiť, aby sme sa vedeli zamyslieť nad konceptom firemnej kultúry v našej firme?

Akákoľvek otázka, ktorá smeruje k hodnotám firmy a zamestnancom je správna. Nižšie uvádzame pár príkladov:

  • Vieme na čo sú naši zamestnanci pyšní, keď pracujú pre našu firmu?
  • Vedia naši zamestnanci, aká je vízia našej firmy?
  • Aké benefity prinášame našim zamestnancom?
  • Majú naši zamestnanci možnosť spätnej väzby?
  • Akým spôsobom meriame výsledky našich zamestnancov?
  • Sú naši zamestnanci dostatočne informovaní o chode firmy?
  • Pociťujú naši zamestnanci work-life balance?
  • Majú naši zamestnanci možnosť vzdelávania?
  • Aké sú hlavné dôvody odchodov ľudí z firmy?

8. Ako viem, že mám vo firme vhodne nastavenú firemnú kultúru?

Kreovanie firemnej kultúry je kontinuálny proces. Dôležitá je transparentnosť a pravidelná spätná väzba od zamestnancov. V momente, kedy zamestnanci pocítia, že ich názory a postoje sú vypočuté a rešpektované, ich motivácia prirodzene narastie. Iba v prípade, že budete ochotní akceptovať úprimné podnety a vyhodnocovať ich, budete rásť ako firma. Najlepším znakom dobre nastavenej firemnej kultúry sú zamestnanci, ktorí sa neboja povedať svoj pohľad, odporúčajú vašu firmu priateľom, dobrá nálada a splnené firemné ciele.

9. Ako zaručím, že mám vo firme správnych ľudí?

„Aký som, takých ľudí priťahujem“. Práve v momente, keď má firma jasne stanovené hodnoty a vízie, je jednoduchšie nájsť správnych kandidátov. Ľudia chcú pracovať pre spoločnosti, ktoré majú dobré meno, dobrú reputáciu a ktoré im vedia priniesť viac, ako len každomesačnú výplatnú pásku. Chcú pracovať vo firmách, s ktorými sa vedia stotožniť. Základom je dobre premyslený a cielený nábor. Tímy by mali byť rôznorodé. Každá firma potrebuje kreatívcov, individualistov, ale aj silných tímových hráčov. Náboroví manažéri musia mať jasno nielen o požadovaných zručnostiach, ale najmä o tom, akú osobnosť hľadajú.

10. Je naše firma schopná fungovať bez manažovanej firemnej kultúry?

Pravdepodobne na určitý čas áno. Avšak je to ako neriadená strela. Môžete sa párkrát trafiť, ale nezaručuje vám to nijaký konzistentný úspech. Každá firma, ktorá má za cieľ rásť a zlepšovať sa, musí mať postavené silné základy.

11. Koľko úsilia ma bude stáť nastaviť firemnú kultúru?

Nastavenie firemnej kultúry nie je jednorazový projekt. Firemná kultúra sa vyvíja spoločne s firmou, jej cieľmi, veľkosťou firmy, postavením na trhu, stavom spoločnosti.

12. Prečo by som mal spolupracovať s Kulturea?

Veríme, že väčšina spoločností sa už istým spôsobom venuje tematike firemnej kultúry, avšak nemá to nijak formalizované. Externý pohľad je spravidla objektívnejší, ako je ten interný a je vnímaný ako chuť niečo zmeniť, nie kritizovať a podkopávať. V Kulturea pracujú odborníci z businessu, ktorí si na jednej strane vedia predstaviť, akým nástrahám musí firma čeliť, na druhej strane sa dokážu vcítiť do pozície zamestnancov. Prinášame odbornosť v oblastiach businessu, sociológie, komunikácie, PR, marketingu a digitálneho prostredia. Sme schopní pomôcť firmám v akomkoľvek štádiu nastaviť firemnú kultúru od úplného začiatku, ale aj vylepšovať aktuálny a zabehnutý stav.